aktive opplevingar

I generasjonar har folk i Sogn utnytta ressursane  i naturen. Sauene vart sendt på utmarksbeite, med ferskt gras som følgjer snølina i fjella. Dette gav kjøt av beste kvalitet , og landbruket har bygd opp ein unik natur - og landbrukskompetanse, nedarva i generasjonar. 

Tekst

I generasjonar har folk i Sogn utnytta ressursane  i naturen. Sauene vart sendt på utmarksbeite, med ferskt gras som følgjer snølina i fjella. Dette gav kjøt av beste kvalitet , og landbruket har bygd opp ein unik natur - og landbrukskompetanse, nedarva i generasjonar. 

Nettverksbedrifter:

bratt moro

bulder & brak

Fjell-fjordsport