Friluftsliv

I generasjonar har folk i Sogn utnytta ressursane  i naturen. Sauene vart sendt på utmarksbeite, med ferskt gras som følgjer snølina i fjella. Dette gav kjøt av beste kvalitet , og landbruket har bygd opp ein unik natur - og landbrukskompetanse, nedarva i generasjonar. 

sogn_halvor.jpg

What is friluftsliv?

I generasjonar har folk i Sogn utnytta ressursane  i naturen. Sauene vart sendt på utmarksbeite, med ferskt gras som følgjer snølina i fjella. Dette gav kjøt av beste kvalitet , og landbruket har bygd opp ein unik natur - og landbrukskompetanse, nedarva i generasjonar.