utstyr for aktiv livsstil

I Sogn opplever vi at det dukkar opp nye verksemder som produserer utstyr og teknologiske løysingar for fritidsaktivitetar.

Deira geografiske plassering er tett knytt opp i mot regionen sine naturgitte tilhøve, som også er ein viktig del av deira identitet.

Både SGN Skis og Furberg Snowboard, som er med i prosjektet, opererer i ein nasjonal og europeisk marknad.

Nettverksbedrifter:

furberg snowboard

sgn skis