I generasjonar har sognenaturen fungert som inspirasjon og  rekreasjon for fastbuande og gjester, og ressurs for gardbrukarar og produsentar. Rikt jordsmonn og godt klima gir eit fruktbart grunnlag for matproduksjon. Den same naturen er eit perfekt utgangspunkt for deg som søkjer ein sunn og aktiv livsstil, enten du kjem hit som gjest eller ønskjer å slå deg ned.

Ein høgskule og forskingsinstitusjon med internasjonal fagekspertise på bruk og foredling av naturressursar, gir ein region med visjon om å bli leiande på ein sunn og aktiv livsstil i Noreg.

Sogn - Norwegian outdoor life.

Les meir om nettverket sogn.no

bg.png

aktivitetar

mat

utstyr

#friluftslivsogn

What is friluftsliv?